วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

แก้ปัญหาเสียงดังเครื่องจักร ลดเสียงเครื่องแยกกาก
งานลดเสียงเครื่องแยกกาก
Noise
control for extractor

เครื่องแยกกากหรือเครื่องบีบกาก
ส่วนใหญ่จะมีใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารและเครื่องดื่ม โดยเครื่องจะทำหน้าที่บีบอัดวัตถุดิบส่วนปลายที่ผ่านกระบวนการผลิตขั้นต้นมาแล้ว
ให้ได้ส่วนที่เป็นน้ำและส่วนที่เป็นเนื้อวัตถุดิบออกจากกัน
กระบวนการทำงานของเครื่องแยกกากที่เกิดเสียงดังรำคาญคือ
ขั้นตอนที่มอเตอร์ทำการอัดวัตถุดิบที่อยู่ในเครื่อง ทำให้มีเสียงดังพร้อมความสั่นสะเทือนกระทบกับผู้ที่ปฏิบัติงานใกล้เครื่องแยกกาก
โดยทั่วไประดับเสียงขณะที่มีการแยกกากจะสูงกว่า
90 dBA
เนื่องจากเครื่องแยกกากเป็นเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม
บางครั้งจึงถูกติดตั้งและใช้งานในห้องคลีนรูมหรือพื้นที่ที่ต้องมีการล้างทำความสะอาดแทบตลอดเวลาที่มีการทำงาน
รวมไปถึงสภาพแวดล้อมที่มีทั้งไอน้ำร้อน ความร้อนแผ่
และความชื้นหรือสภาวะเปียกและแห้งสลับกันไปมา การลดเสียงหรือการควบคุมเสียงดัง
จากกระบวนการแยกกากจึงไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนการลดเสียงเครื่องจักรทั่วๆไป
หากจะแก้ปัญหาที่ทางผ่านเสียงของเครื่องแยกกาก
ฉนวนกันเสียงหรือแผ่นซับเสียงที่จะนำมาใช้
ต้องเป็นชนิดไร้ฝุ่นหรือมีโอกาสก่อให้เกิดการปนเปื้อนในกระบวนการผลิตได้
ต้องกันน้ำและไม่ก่อให้เกิดเชื้อรา
ที่สำคัญคือต้องไม่เป็นอันตรายต่อระบบหายใจของผู้ปฏิบัติงาน
ที่มีหน้าที่ควบคุมหรือทำงานอยู่กับเครื่องแยกกาก ทาง นิวเทค อินซูเลชั่น
มีความเข้าใจและความชำนาญด้านการเลือกวัสดุและวิธีการติดตั้ง
สำหรับลดเสียงดังรำคาญจากเครื่องจักรเป็นอย่างดี
การลดเสียงดังจากเครื่องแยกกากด้วยวัสดุและการออกแบบจากทางเรา
จึงให้ค่าเฉลี่ยของระดับเสียงที่ลดลงประมาณ
8-15 dBA เป็นส่วนใหญ่
(ขึ้นอยู่กับระดับเสียงพื้นฐานในโรงงานแต่ละที่ด้วย)
การลดเสียงดังจากเครื่องแยกกาก
สามารถทำได้ทั้งการติดตั้งแจ็ดเก็ตลดเสียง
(acoustic jackets) ลงไปที่บริเวณส่วนบนของเครื่อง
หรือทำห้องกันเสียง
(soundproofing
room)
หรือจะทำทั้งสองวิธีการก็ได้
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการลดเสียงและระดับเสียงที่ตัองการของแต่ละหน่วยงาน
ทั้งสองวิธีการลดเสียงที่กล่าวมา มีค่าใช้จ่ายและระดับเสียงลดลงที่ไม่เท่ากัน
ทางเรายินดีให้คำปรึกษาและแนะนำผลดีผลเสียของแต่ละวิธี
ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในการทำงานของแต่ละโรงงาน รวมไปถึงงบประมาณสำหรับดำเนินการลดเสียงจากเครื่องแยกกากด้วย

สอบถามเพิ่มเติม LINE @newtechinsulation

เพิ่มเพื่อน 

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ฉนวนกันเสียงดัง ป้องกันเสียงดัง ลดเสียงสะท้อน

นิยามของ ฉนวนกันเสียงดัง ลดเสียงสะท้อน

ฉนวน คือ

ฉนวนคือ วัสดุที่เป็นตัวต้านทานหรือคั่นกลางระหว่างวัตถุร้อนหรือเย็นกับอุณหภูมิผิวด้านนอก หรือคั่นกลางระหว่างคลื่นเสียงก้บชั้นบรรยากาศ ฉนวนหรือ insulation เป็นคำที่กว้างมาก แต่สามารถสรุปได้สั้นๆว่าฉนวนคือตัวต้านทาน

ฉนวนกันเสียง สำคัญอย่างไร

ฉนวนกันเสียง สำคัญมากสำหรับผู้อยู่อาศัยหรือผู้ใช้งานอาคาร โรงงานหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่ประสบปัญหาด้านเสียง ทั้งเรื่องเสียงดังเกินกว่ากฎหมายกำหนด เสียงก้อง และ เสียงสะท้อนภายในอาคาร เสียงจากการทำงานของเครื่องจักรในโรงงาน และเสียงรบกวนภายในห้องอัดเสียง หรือ ห้องบันทึกเทปโทรทัศน์ เป็นต้น ฉนวนกันเสียงที่ดี และได้รับการออกแบบไว้อย่างถูกต้อง จะช่วยลด ปัญหาด้านมลภาวะทางเสียง ให้หมดไป หรือลดน้อยลงไปจนรู้สึกได้

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ติดตั้งฉนวนกันเสียงในอาคาร


ติดตั้งระบบลดเสียงในอาคาร ปัญหาเรื่องเสียงดัง ปัญหาเสียงก้อง ปัญหาเสียงเบา ปัญหาเสียงดังรำคาญ จากอาคารส่วนใหญ่ จะเกิดขึ้นกับปัญหาเสียงดังในห้องประชุม ปัญหาเสียงดังในห้องสัมมนา ปัญหาเสียงดังในห้องแสดงสินค้า ปัญหาเสียงดังในห้องนั่งเล่น ปัญหาเสียงดังในห้องนอน ปัญหาเสียงดังในห้องทำงาน ปัญหาเสียงดังในห้องบันทึกเสียง ปัญหาเสียงดังในห้องคอนโทรล และ ปัญหาเสียงดังในห้องน้ำ เป็นต้น

วันพุธที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ฉนวนกันเสียงเครื่องจักรโรงงาน


ที่มาและปัญหา มลภาวะทางเสียงตามโรงงานต่างๆในประเทศไทยได้ก่อให้เกิดผลในทางลบ ต่อตัวพนักงานและกระบวนการผลิตมาเป็นระยะเวลานานจากข้อมูลของทางบริษัทฯที่ได้เข้าไปในโรงงานต่างๆพบว่า เกินกว่าร้อยละ 80 ของทุกโรงงานจะมีพื้นที่สีแดงหรือพื้นที่ที่มีจุดกำเนิดเสียงซึ่งดังกว่า 85เดซิเบลเอ(dbA) ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ความจริงประการต่อมาก็คือว่ามีโรงงานจำนวนไม่น้อยที่พื้นที่ สีแดง (เรื่องเสียง) มีค่าสูงถึง 115 เดซิเบลเอ (dbA) เป็นเวลาเกือบ 24 ชั่วโมงต่อวัน หรือตลอดเวลาที่มีการเดินเครื่องจักร