วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ฉนวนกันเสียงดัง ป้องกันเสียงดัง ลดเสียงสะท้อน

นิยามของ ฉนวนกันเสียงดัง ลดเสียงสะท้อน

ฉนวน คือ

ฉนวนคือ วัสดุที่เป็นตัวต้านทานหรือคั่นกลางระหว่างวัตถุร้อนหรือเย็นกับอุณหภูมิผิวด้านนอก หรือคั่นกลางระหว่างคลื่นเสียงก้บชั้นบรรยากาศ ฉนวนหรือ insulation เป็นคำที่กว้างมาก แต่สามารถสรุปได้สั้นๆว่าฉนวนคือตัวต้านทาน

ฉนวนกันเสียง สำคัญอย่างไร

ฉนวนกันเสียง สำคัญมากสำหรับผู้อยู่อาศัยหรือผู้ใช้งานอาคาร โรงงานหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่ประสบปัญหาด้านเสียง ทั้งเรื่องเสียงดังเกินกว่ากฎหมายกำหนด เสียงก้อง และ เสียงสะท้อนภายในอาคาร เสียงจากการทำงานของเครื่องจักรในโรงงาน และเสียงรบกวนภายในห้องอัดเสียง หรือ ห้องบันทึกเทปโทรทัศน์ เป็นต้น ฉนวนกันเสียงที่ดี และได้รับการออกแบบไว้อย่างถูกต้อง จะช่วยลด ปัญหาด้านมลภาวะทางเสียง ให้หมดไป หรือลดน้อยลงไปจนรู้สึกได้

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ติดตั้งฉนวนกันเสียงในอาคาร


ติดตั้งระบบลดเสียงในอาคาร ปัญหาเรื่องเสียงดัง ปัญหาเสียงก้อง ปัญหาเสียงเบา ปัญหาเสียงดังรำคาญ จากอาคารส่วนใหญ่ จะเกิดขึ้นกับปัญหาเสียงดังในห้องประชุม ปัญหาเสียงดังในห้องสัมมนา ปัญหาเสียงดังในห้องแสดงสินค้า ปัญหาเสียงดังในห้องนั่งเล่น ปัญหาเสียงดังในห้องนอน ปัญหาเสียงดังในห้องทำงาน ปัญหาเสียงดังในห้องบันทึกเสียง ปัญหาเสียงดังในห้องคอนโทรล และ ปัญหาเสียงดังในห้องน้ำ เป็นต้น

วันพุธที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ฉนวนกันเสียงเครื่องจักรโรงงาน


ที่มาและปัญหา มลภาวะทางเสียงตามโรงงานต่างๆในประเทศไทยได้ก่อให้เกิดผลในทางลบ ต่อตัวพนักงานและกระบวนการผลิตมาเป็นระยะเวลานานจากข้อมูลของทางบริษัทฯที่ได้เข้าไปในโรงงานต่างๆพบว่า เกินกว่าร้อยละ 80 ของทุกโรงงานจะมีพื้นที่สีแดงหรือพื้นที่ที่มีจุดกำเนิดเสียงซึ่งดังกว่า 85เดซิเบลเอ(dbA) ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ความจริงประการต่อมาก็คือว่ามีโรงงานจำนวนไม่น้อยที่พื้นที่ สีแดง (เรื่องเสียง) มีค่าสูงถึง 115 เดซิเบลเอ (dbA) เป็นเวลาเกือบ 24 ชั่วโมงต่อวัน หรือตลอดเวลาที่มีการเดินเครื่องจักร

วันพุธที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

บริการติดตั้ง ฉนวนกันเสียงเครื่องจักรในโรงงาน

นิวเทค อินซูเลชั่น ให้บริการแก้ปัญหาเสียงดังที่เกิดจากเครื่องจักรทุกประเภทในโรงงาน หากท่านกำลังประสบปัญหาด้านมลภาวะทางเสียงในไลน์ผลิต หรือข้อร้องเรียนจากผู้อยู่อาศัยในชุมชน ลองติดให้ทางผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงของเรา ได้เข้าไปวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางการแก้ไข เพื่อลดปัญหาเสียงดังที่เกิดขึ้นจากการทำงานของเครื่องจักร ทางเรายินดีให้คำแนะนำในการเลือกใช้วัสดุและวิธีแก้ป้ญหาเสียงดัง ตามงบประมาณที่หน่วยงานท่านได้จัดเตรียมไว้ พร้อมการรับประกันระด้บเสียงที่จะลดลงและคุณภาพงานในการติดตั้ง “เพราะเรา เข้าใจเรื่องเสียง” ต้องการข้อมูลด้านเสียงก่อนตัดสินใจสามารถติดต่อฝ่ายขายที่
โทร 02-583-7084  หรือ sales@newtechinsulation.com
http://www.ฉนวนกันเสียง.com/


วันจันทร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2558

ปัญหาเสียงดังต่างๆ


บริษัท นิวเทค อินซูเลชั่น จำกัด มีบริการให้คำปรึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พร้อมติดตั้ง ฉนวนลดเสียงดัง ที่เกิดจาก เครื่องจักรเสียงดัง เครื่องยนต์เสียงดัง ในโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีทีมงานช่าง ผู้ชำนาญการฉนวนกันเสียงดัง แก้เสียงดังในโรงงาน แก้เสียงดังอุตสาหกรรมต่างๆ แก้เสียงเครื่องยนต์ดัง แก้เสียงเครื่องจักรดัง ในโรงงานอุตสาหกรรม ต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของคนงาน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
  • เสียงดังจากเตาหลอมโลหะ (electric arc furnace)
  • เสียงดังจากพัดลมอุตสาหกรรม (blower)
  • เสียงดังจากเครื่องย่อยชิ้นส่วนพลาสติค (recycling machine)
  • เสียงดังจากเครื่องอัดลม (air-pressured machine)
  • เสียงดังจากเครื่องยนต์ เช่น gas engineหรือ fire pump
  • เสียงดังจากห้องเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้า (generator room)
  • เสียงดังจากเครื่องอัดเส้นพลาสติค (extruding machine)

วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2558

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เวปไซด์ ฉนวนกันเสียง บริษัท นิวเทค อินซูเลชั่น จำกัด


บริษัท นิวเทค อินซูเลชั่น จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อทำงานเฉพาะทางด้าน ฉนวนกันเสียง วัสดุนำเข้าจากประเทศเยอรมนี ฉนวนกันความร้อนแบบถอดได้ ฉนวนประหยัดพลังงานแบบถอดได้ และ ฉนวนกันไฟ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท รวมไปถึง โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงกลั่นก๊าซธรรมชาติ และน้ำมัน โรงหลอม และรีดเหล็ก และอุตสาหกรรมต่อเรือ